Teambuilding_Utveckling o Äventyr 2012 [Varför är det viktigt med teambuilding/grupputveckling och skapa ny energi i teamet?]