Firning vid klippa till havet [Firning och äventyr nerför klippa till havet.]