Storulvån v13 007 [På tur skidor o pulka / Galleria]