Storulvån v13 055 [På tur skidor o pulka / Galleria]