Storulvån v13 062 [På tur skidor o pulka / Galleria]