– att vässa sitt team till världsklass

Välkommen till en unik kombination av äventyr, utbildning och workshop som skapar effektivare, mer målinriktade team och helt nya resultat. Och samtidigt ger er möjlighet att ha kul på kuppen.

Kursen riktar sig till ledningsgrupper och team som vill ta nästa steg i sin utveckling. Ni kan vara en ny gruppering eller etablerade sedan många år. Mest får ni ut av kursen om ni har tidigare erfarenheter om teamutveckling och verksamhetsledning.

Äventyr med affärsnytta består av tre delar som stödjer varandra:

  • Gemensamma upplevelser
  • Team och kommunikation
  • Målbild och fokus

Kursen ger effektivare team och bättre kommunikation. Ni får tydligare bild om vart gruppen skall och vad ni skall fokusera på för att lyckas nå dit. Den ger också ny energi och praktiska verktyg att använda i ert fortsatta arbete.

Ni får

  • Förstklassig utrustning på aktiviteter och äventyr.
  • Dokumentation av alla övningar och planer
  • Fotografering av upplevelser för inspiration och återkoppling

Alla moment leds och guidas av handledare med många års erfarenhet inom sina respektive områden.

Fakta.
– Kurslängd 2.5 dagar
– Kursen passar grupper om 5-16 personer.Kontakta oss för frågan om större grupper.
– I kursen ingår ”logi/mat pkt” för att uppfylla kursens målsättning.
Om uppgradering önskas av detta ”logi/mat pkt”, finns möjlighet för det.
– Pris från 15.200 SEK/deltagare (exklusive moms). Vid grupper om minst 6 personer.
– Kursen genomförs på Eriksberg Vilt o Natur.

Ovanstående arrangemang genomförs i samarbete med Kilowatt Management AB och Reverentia Management AB.

Bokning/förfrågan:
– Mob: 0706-299 777
– Email: info@utvecklingoaventyr.se