Vill du utmana dina kompisar eller kollegor i en multisport tävling? Anmäl dig då till vår multisport arrangemang lördag/söndag 9-10 juni i samband med Fitness 5 tävlingen i Karlskrona!

I tävlingen ingår momenten kajakpaddling, cykling och löpning. Du tar dig runt banan mha av en karta där du skall ta dig till olika kontroller i naturen. Start/Mål vid Långö, Karlskrona.

Syftet med tävlingen är att du/ni skall kunna prova på en enklare multisporttävling där nivån är motionsnivå, så att alla skall kunna vara med och känna om detta är något jag skulle vilja fortsätta att utöva.

Klass indelning.
Lördag 9 juni /Företagstävling, lag 3 personer.
Ni anmäler ett lag på 3 personer från ert företag till tävlingen. Det skall vara minst 1 kille/1 tjej i varje lag. Max 30 lag. Ingår 3 biljetter till lördagens grillfest/anmält lag.
1 deltagare/del sträcka, dvs 1 person paddlar, 1 person cyklar, 1 person springer, ni går i mål tillsammans.
Anmälningsavgift: 2000 SEK/lag

Söndag 10 juni /Individuell tävling
Individuell tävling där alla tävlar mot alla. Ingen åldersindelning eller könsindelning. Max 30st personer.
Anmälningsavgift: 500 SEK/person (inkl kajak, flytväst, paddel)

Tävlingsinformation.
I respektive klassindelning genomför du tävlingen tillsammans i lag eller individuellt.
Företagstävling/Lagtävling:
1 deltagare/delsträcka. De 2 personer som ej genomför moment, väntar vid anvisad ”lagmtrlplats” vid växlingsområdet.
Efter samtliga delsträckor går ni i mål samtidigt. Tiden räknas efter sista deltagaren passerar mål linjen. Ingen support är tillåten under loppet.
Individuell tävling.
Varje deltagare genomför samtliga delsträckor enskilt utan support.
Tävlingsområdet utgörs av området kring Långö, Trossö, Saltö, Dragsö, Västra mark och Vämö.
Start/mål kommer att vara vid Långö badplats, där det också finns omklädningsrum, mat och fika servering under dagen.

Kort info om bansträckning.
Multisport tävlingen kommer att vara indelad i 3 olika delsträckor:
– 1st paddelsträcka / 5km
– 1st cykel sträcka / 15km (Cykelbana,normal asfaltväg)
– 1st löpsträckor / 8km
Under tävlingen sker växling mellan de olika sträckorna vid växlingsområdet på Långö. Du/ni kommer här att få en ruta på 2x2m där ni skall ha era cyklar, vatten, mat, utrustning etc.
Tävlingen kommer att starta med kajakpaddling, där ni som tävlingsdeltagare startar via gemensam start i vattnet. Efter paddlingssträckan kommer ni att genomföra upptagning av kajakerna i anslutning till växlingsområdet på badplatsen vid Långö. 
Vid växling skall ni passera eran växlingsruta inför nästkommande delsträcka.
Karta för paddling erhålles 45min innan start. Karta för cykling och löpning erhålles då man passerar växlingsområdet efter genomförd sträcka.

För respektive delsträcka finns orienteringskontroller utplacerade, där uppgiften är att ”inhämta information” vid respektive kontroll. Orienteringsnivån är lätt orientering.
”Inhämta information” innebär att läsa information på en kontroll, som senare skall användas tillsammans med information från de övriga kontrollerna. Sluttid och godkänd målgång erhåller för respektive lag/individuell person då man passerat mållinjen samt redovisat korrekt resultat avseende information som är inhämtad från kontrollerna.

Utrustning.
Under tävlingen är det enklast att använda löparutrustning för att ta sig fram. Vid cykelmomentet går det bra att använda mtb cykel/landsvägscykel mellan de olika kontrollerna. Vid kajakpaddlingen får du låna en havskajak, paddel, sittbrunnskapell och flyväst.

Arrangör för multisporttävling.
Multisporttävlingen 9-10 juni 2012 arrangeras i ett samarbete mellan Utveckling o Äventyr, kajakklubben Eskimå och träningsanläggningen Lok o Motion.
Kontaktperson är:
Mats Svensson/ mob: 0706-299 777 e-post: mats.svensson@utvecklingoaventyr.se

Anmälan för multisport tävling.
Du anmäler dig till företagstävlingen eller den individuella tävlingen via mail till: info@utvecklingoaventyr.se.

Lördag 9 juni /Företagstävling, lag 3 personer.
Ni anmäler ett lag på 3 personer från ert företag till tävlingen. Det skall vara minst 1 kille/1 tjej i varje lag. Max 30 lag.
Ange i anmälan: Namn på samtliga lagmedlemmar, kontaktperson, telnr, email, lagnamn:

Söndag 10 juni /Individuell tävling
Individuell tävling där alla tävlar mot alla. Ingen åldersindelning eller könsindelning. Max 30st.
Ange i anmälan: Namn, kontaktperson, telnr, email.

Efter att vi mottagit anmälan får ni tillbaks en anmälningsbekräftelse med mottagen anmälan samt betalningsuppgifter för anmälan.
Betalning sker till BG 5403-7197 / Kajakklubben Eskimå.
Sista anmälningsdag för företagstävling/individuell tävling är 30:e maj.

Vad ingår i anmälningsavgiften.
Företagstävling: 2000 SEK/lag
– havskajak, sittbrunnskapell, paddel, flytväst / för tävlande lagmedlem
”komma i mål påse” med överraskningar från sponsorer.
– 3st entre/mat biljetter för sommarfest på Långö, lördag 9:e juni 2012(för laget)


Individuell tävling: 500 SEK/person
– havskajak, sittbrunnskapell, paddel, flytväst / för respektive lagmedlem
”komma i mål påse” med överraskningar från sponsorer.

Ansvar.
Samtliga tävlingsmoment genomförs på egen risk och eget ansvar. Vid cykling skall cykelhjälm användas, samt övriga lagar/regler som gäller vid cykling i trafik följas. Vid paddling skall flytväst användas. Varje deltagare skall medföra 1st ”första förband” samt tel nr till tävlingsledningen under tävlingen.
Utveckling o Äventyr har ansvarsförsäkring, men vi ser gärna att respektive deltagare har egen hemförsäkring och olycksfallsförsäkring.

Övrigt.
För anmälda lag/privatpersoner kommer ytterligare tävlingsinformation att skickas via mail innan tävlingsdag. Tävlingsgenomgång kommer att genomföras på morgonen kl 0830 inför varje  tävlingsdag.