Är du intresserad av utveckla dig själv, förändra din vardagliga tillvaro, bli mer målmedveten och få ett starkare självförtroende?

Utveckling o Äventyr har tagit fram ett program, där du har möjlighet att utveckla dig personligt, bli mer målmedveten och få ett ökat självförtroende.
Programmet, Personlig Utveckling, är uppdelat på 3 olika delar där du kan välja att genomföra samtliga tre delar, eller enbart den del som du vill utvecklas inom.

Del 1 innefattar föreläsningar om Motivation och Drivkraft. Här får du ta del av erfarenheter om företagsamhet, hur du skall utveckla dina idéer, sätta upp klara målsättningar och tidslinjaler.
Efter 3 föreläsningar har du fått fram en tidslinjal med delmål och hur du skall nå dina målsättningar.

Del 2 innefattar att ta fram en individuell plan, för att du skall kunna stärka din målmedvetenhet. Här får du ”skräddarsydd” vägledning för dig hur du skall kunna förbereda och genomföra en idrottsprestation. Idrottsprestationen skall hjälpa dig att stärka din målmedvetenhet, och hjälpa dig att nå dina mål som du kom fram till
under del 1, Motivation o och Drivkraft.

Del 3 innefattar att du skall stärka ditt självförtroende och utmana dig själv att passera dina gränser. Här får du ”skräddarsydd” vägledning för att du skall kunna genomföra en aktivitet, där man känner fjärilarna i magen. Syftet är att du skall ta steget framåt på språngbrädan i livet. Känslan då du tar steget framåt, kommer att stärka dig inombords då genomför din målsättning enligt del 1.

Nästa start för programmet, Personlig Utveckling, är under mars 2011.
Om du är intresserad av att deltaga, kan du skicka en intresseanmälan till:

E-post: info@utvecklingoaventyr.se
Mob; 0706-299 777

Om du behöver ett personligt, bekvämt och trevligt hotell att bo på under din vistelse
i Karlskrona, samarbetar vi med Hotel Aston.
Ange att du skall genomföra aktiviteter med Utveckling o Äventyr.

Lycka till.