Under 2014 startade vi förberedelser för vårt långsiktiga projekt att bestiga den högsta toppen på varje kontinent. Vi kallar det ”På väg mot världens P1090101tak – 7 Summits”.

Projektet fortgår under 10 år, där syftet är att förbereda oss fysiskt och mentalt mha olika aktiviteter, äventyr och arbete. I ju fler mentala situationer vi varit i, och ju mer allsidigt tränade vi är, desto lättare kommer det att bli att nå våra målsättningar.

Tidsplanen för bestigningarna, inkl förberedelser, ser ut så här:
2015 – Mt Elbrus, Europa
2016 – Aconcagua, Syd Amerika + Kilimanjaro, Afrika
2017 – Förberedelser/träning Alpin klättring
2018 – Förberedelser inför Grönlands expedition
2019 – Skida över Grönland + Aconcagua, Syd Amerika
2019 – Aconcagua, Syd Amerika
2021 – Peak Lenin, Kyrgyzstan
2022 – Ama Dablam, Nepal
2023 – Mt Vinson, Antarktis
2024 – Mt McKinley, Nord Amerika
2025 – Carstenz Pyramid, Australien
2026 – Mt Everest, Asien.a3

Läs mer om våra förberedelser, sponsring etc här.

A2