tveckling o Äventyr kan erbjuda dig teamutvecklande arrangemang, där vi använder naturen och aktiviteter som verktyg. Syftet med våra teambuildingar är att ni skall lära känna varandra på riktigt, se nya egenskaper hos varandra samt få en härlig upplevelse i naturen i kombination med aktiviteter och friskvård.

GOLF OCH ÄVENTYR I SKÄRGÅRDEN. Teambuilding och utbildning i grupputveckling.
Upplev västra delen av Karlskrona Skärgård under 1 dag med golfspel och utbildning i grupputveckling. Följ med osstill vackra Almö naturreservat och Carlskrona golfklubb.

Vi inleder dagen med ett kort teoripass kring grundstenarna i grupputveckling. Därefter vandrar vi längs med en naturstig vid vackra Almö naturreservat, samtidigt som vi löser uppgifter tillsammans i par och grupp. Syftet med uppgifterna är att ni som team skall skapa gemenskap, anda och era medlemmar skall känna trygghet i teamet.
Moment som ingår är bla samarbete, feedback, förtroende, en bra dag på jobbet, ledord för teamet etc.P1050383

Vi lunch gör vi en kort summering och därefter avnjuter vi en lunch inne på Carlskrona Golfklubb.

Under eftermiddagen få ni möjlighet att ta pröva på en ”Golf clinic”, där vi först övar teknik på drivingrangen med instruktör, och därefter spelar golftävling på korthålsbanan. Det här är ett utmärkt intro för er som aldrig tidigare prövat på golfspel, och nu har ni möjligt att utmana era kamrater.

Avslutningsvis summerar vi dagen och visar bilder från de olika moment som ni genomfört.

Typ av aktiviteter som kan ingå:
Varje arrangemang skräddarsys efter chefens eller teamets målsättning, där det är viktigt att analysera vilken önskad målsättning och effekt som teamet vill uppnå.
Utbildning sker under en heldag (0800-1600) där följande delar bla ingår:
– Teori utbildning grunder avseende grupputveckling med dokumentation.
– Grupputvecklande övningar inom kommunikation och samarbete.
– Lärt sig grunderna för feedback och vilka regler som nyttjas.
– Ökat upp sin ”arena” med att delge egna styrkor för teamet.
– Varje deltagare har fått ge/ta emot positiv feedback från teamet.
– Teamet har kommit fram till vilka ledord som de skall sträva för i sitt vardagliga arbete.
– Teamets medlemmar har kommit fram till hur man skall förhålla sig till varandra för att skapa en trivsam arbetsmiljö.
– Skapat en gemenskap och en anda som teamets medlemmar känner trygghet att jobba i.
– Genomfört äventyrsmoment där man skapat andan ”vi klarade det här, vi gjorde det här.”
– Kompetenta och erfarna guider inom aktiviteter och övningar i  grupputveckling.
– Dokumentation av övningar och planer.
– Golf clinic med instruktör och utrustning på driving range.
– Fotografering av upplevelser för inspiration och återkoppling.
– Lunch i Carlskrona golfklubb restaurang under dagen.
– Fika utomhus under dagen

Storlek på grupper.
Max 25 personer

Priser.
Vänligen kontakta oss för mer information, och förslag på upplägg för ert team.

Bokning/offert förfrågan:
info@utvecklingoaventyr.se
– mob: 0706-299 777

Referenser.
”En väl genomförd heldag med utbildning i gruppdynamik, väl anpassade övningar för att träna teamet och bra sätt att tänka i nya banor. Också en bra avslutning med uppföljning och feedback mellan oss – det stärkte oss som team och kändes bra”
Gustav Linge, Advokatfirman Werner