Utveckling o Äventyr kan erbjuda dig teamutvecklande arrangemang, där vi använder naturen och aktiviteter som verktyg. Syftet med våra teambuildingar är att ni skall lära känna varandra på riktigt, se nya egenskaper hos varandra samt få en härlig upplevelse i naturen i kombination med aktiviteter och friskvård.

ÄVENTYR BLAND VILDA DJUR. – Teambuilding och utbildning i grupputveckling
Här får du som chef möjlighet att med ditt team genomföra teambuilding, där vi både kombinerar friskvård, upplevelser och teamstärkande övningar i ett unikt naturområde. Arrangemangen genomförs i vilthägnet där vi har stor möjlighet att se de vilda djuren.

Eriksberg är ett unikt naturområde i Blekinge Skärgård, känt för sina lummiga ädellövskogar och sitt variationsrika kustlandskap. Naturområdet består bla av ett 900 hektar vilthägn med ca 1400 djur, såsom kronvilt, dovvilt, visenter och mufflonfår.

För att ett team skall bli effektivt och de anställda skall känna trygghet, måste varje grupp/team komma vidare och mogna i sin grupputveckling.
Härvid är det viktigt att de anställda får utbildning om hur ett team utvecklas och vilka verktyg som behövs för att man skall komma igenom de olika ”faserna” som en grupp genomgår.P1030258_1

I vårt koncept lär vi ut grunderna i grupputveckling teoretiskt och jobbar därefter med grupputvecklande övningar ute i naturen. De grupputvecklande övningarna kan både genomföras som äventyrsmoment eller som lite mindre fysiskt krävande delar.

Under dagen kombinerar  vi praktiska övningar med friluftsaktiviteter samtidigt som vi reflekterar momenten med korta teoripass, där vi utbildar er i grupputveckling, självinsikt, feedback och utveckling av kommunikation. Vi ger härvid varje deltagare möjlighet att utvecklas med sin självinsikt, självförtroende och sitt sätt att kommunicera. Vi bygger även upp andan/känslan i gruppen ”-Vi klarade det här, vi gjorde det här”. Alla dessa ”grundstenar” är viktiga för att man skall få ett väl fungerande team. 

Heldags arrangemangen avslutas i relax avdelningen med utomhus spa med utsikt över natur och djur, och därefter avnjuter vi en 3-rätters viltbetonad middag i restaurang Visenten.

Ovanstående arrangemang genomförs i samarbete med Eriksberg Vilt o Natur AB.

Typ av aktiviteter som kan ingå:
Varje arrangemang skräddarsys efter chefens eller teamets målsättning, där det är viktigt att analysera vilken önskad målsättning och effekt som teamet vill uppnå.
Utbildning sker under en heldag (0800-2100) där följande delar bla ingår:
– Teori utbildning grunder avseende grupputveckling med dokumentation.
– Grupputvecklande övningar inom kommunikation och samarbete.
– Lärt sig grunderna för feedback och vilka regler som nyttjas.
– Ökat upp sin ”arena” med att delge egna styrkor för teamet.
– Varje deltagare har fått ge/ta emot positiv feedback från teamet.
– Teamet har kommit fram till vilka ledord som de skall sträva för i sitt vardagliga arbete.
– Teamets medlemmar har kommit fram till hur man skall förhålla sig till varandra för att skapa en trivsam arbetsmiljö.
– Skapat en gemenskap och en anda som teamets medlemmar känner trygghet att jobba i.
– Genomfört äventyrsmoment där man skapat andan ”vi klarade det här, vi gjorde det här.”
– Guide som berättar om djur och natur vid Eriksberg.
– Förstklassig utrustning för de aktiviteter vi genomför.
– Förstklassig fika samt måltider under dagen, inomhus/utomhus.
– Kompetenta och erfarna guider inom aktiviteter och övningar i  teamutveckling.
– Dokumentation av övningar och planer.
– Fotografering av upplevelser för inspiration och återkoppling.
– Avslutning i relaxavdelning, bastu med utsikt över naturen.
– 3-rätters viltbetonad middag i restaurang Visenten.

Priser.
Vänligen kontakta oss för mer information, och förslag på upplägg för ert team.

Bokning/offert förfrågan:
info@utvecklingoaventyr.se
– mob: 0706-299 777

Referenser:
Dagen med Utveckling o Äventyr gav en bra teamkänsla bland hela personalen och en härlig upplevelse i naturen, där vi lärde känna varandra med roliga och utmanande aktiviteter som anpassades efter våra olika förutsättningar. Det är viktigt för vårt starkt växande organisation att på ett lättsamt och professionellt sätt få gruppen att växa på rätt sätt vilket gjordes under denna innehållsrika dag.”
Per-Arne Olsson,  Eriksberg Vilt o Natur

”Vilken härlig och utmanande dag vi hade med dig Mats och Pernilla på Eriksberg. En bra mix av häftiga naturupplevelser med guidning, aktitiviteter och övningar för ökad teamkännsla. Det som höjde vår puls allra mest var när vi skulle repilera oss ner för en bergsvägg! Grymt!
Upplägget med hela vår dag var utmärkt!Mycket god mat och sådan tur med vädret. Vi ser framemot nya äventyrsaktiviteter med dig igen!”
Micke och Cecilia Petersson, Sportkompaniet.