7 Summits / På väg mot världens tak

Under 2014 startade vi förberedelser för vårt långsiktiga projekt att bestiga den högsta toppen på varje kontinent. Vi kallar det ”På väg mot världens P1090101tak – 7 Summits”.

Projektet fortgår under 10 år, där syftet är att förbereda oss fysiskt och mentalt mha olika aktiviteter, äventyr och arbete. I ju fler mentala situationer vi varit i, och ju mer allsidigt tränade vi är, desto lättare kommer det att bli att nå våra målsättningar.
Tidsplanen för bestigningarna, inkl förberedelser, ser ut så här:
2015 – Mt Elbrus, Europa
2016 – Aconcagua, Syd Amerika + Kilimanjaro, Afrika
2017 – Förberedelser Grönland + Aconcagua
2018 – Aconcagua
2019 – Skida över Grönland + Ama Dablam, Nepal
2020 – Mt Vinson, Antarktis
2021 – Mt McKinley, Nord Amerika
2022 – Carstenz Pyramid, Australien
2023 – Mt Everest, Asien.a3

A2