Som chef och VD sitter man ofta i en utsatt position där man både skall svara upp mot A2riktlinjerna från styrelsen samt se till att verksamheten i företaget går framåt med de underställda.

Känner du som chef att det inför vissa beslutstillfälle skulle vara skönt att ”prata av sig” om olika saker-information och underlag som du ej vill ta upp med styrelsen, dina underställda chefer eller nära samarbetspartners

Du skulle bara vilja ”prata av dig” om dina tankar/funderingar och redogöra för hur du tänker och vilka vägval du står inför?

Jag erbjuder här ”chef sparring”, där jag lyssnar helt opartiskt på din situation och det du berättar, och ger tillbaks sunda frågeställningar och förslag inför ditt beslutsunderlag.

Mina erfarenheter är framförallt kopplad mot kommunikation, ledarskap, motivation och engagemang från olika typer av team/situationer som jag jobbat med både militärt/civilt under årens lopp A1samt erfarenheter från LHS, Livets hårda skola.

Jag har haft förmånen och möjligheten att bo och jobba i olika delar av världen med olika typer av arbetsuppgifter civilt och som entreprenör, under olika skeden i livet.

Läs mer om mina tankar kring personlig utveckling här.

Bokning och förfrågan:
– Mob: 0706-299 777
– Email: mats.svensson@utvecklingoaventyr.se

”Citat av en VD som genomgått sparringsamtal”.

”Som företagsledare så är man oftast ensam när det väl gäller i olika sammanhang. Det är olika mål som förväntas av underställda och ägare/styrelse. Samtliga förväntar sig att en VD skall leverera på kort tid. Respektive ”motpart” ser ofta bara det arbete som görs direkt mot respektive part men kanske inte allt arbete som ligger bakom och då görs för övrigt. Det är ju en företagsledares ansvar att ha en övergripande helhetssyn i företaget. Detta ställer stora krav på närvarande och kunskap.

Som företagsledare så behövs ibland bekräftelse på att man är på rätt väg/tar rätt beslut. Man behöver helt enkelt ett bollplank, man kan köra fast i vissa tankar och så kan man även ibland bara behöva ändra färdriktning något för att nå ställda mål.

Man behöver diskutera olika saker som man inte kan diskutera med andra i företaget/styrelsen. Det viktiga är att man har en agenda/funderingar att utgå ifrån.

Jag upplever mina samtal med Mats med sina erfarenheter och möjligheter till att sporra till framgång och nya mål väldigt givande. Vi har ett gemensamt utbyte av samtalen och som personer växer vi tillsammans.

Jag kan varmt rekommendera detta till företagsledare, privatperson mfl. som vill uppnå och diskutera olika målsättningar på kort och lång sikt.”