Här följer ett axplock med bilder från teambuildingar med olika typer av upplägg med olika företag.

Cykelsafari vid Eriksberg Vilt o Natur

Cykelsafari vid Eriksberg Vilt o Natur

Grillning av lunch vid Eriksberg Vilt o Natur

Grillning av lunch vid Eriksberg Vilt o Natur

Firning från klippa vid Eriksberg Vilt o Natur

MTB-cykling vid Eriksberg Vilt o Natur

Gmg före firning vid klippa vid Eriksberg Vilt o Natur

Teambuilding övning vid Öland

Gmg innan samarbetsövning

Vandring längs led till nästa moment

Problemlösning och samarbete

Indelning nya grupper inför nästa moment

Övning förtroende

Övning ”att lita på varandra”

Kommunikationsövning

Förberedelser matlagning

Nöjd grillansvarig

Nöjd produktionschef

Chefen ger tips vid problemlösning på Almö

Berätta hur man tycker en bra dag på jobbet är

Lunch från cateringfrima

Nöjd efter en god lunch

Vandring längs led på Almö, på väg till nästa moment

 

Havskajak paddling Äventyrsdag

Klättring Äventyrsdag

Mtb cykling Äventyrsdag

Havskajakpaddling Äventyrsdag

Mtb cykling Äventyrsdag

Firning Äventyrsdag

Start multisport tävling

Kartläsning inför nästa kontroll

På väg mot växling multisport

På väg mot växlingsområdet multisport

Nöjda deltagare efter målgång i multisport

Diskussion och problemlösning…

Problemlösning…

Diskussion efter ny uppgift

Paus cykelsafari Eriksberg Vilt & Natur

Firning Eriksberg Vilt & Natur

Brölande kronhjort Eriksberg Vilt & Natur

Vandring vid Eriksberg Vilt & Natur

Säteriet dukat för middag på Eriskberg Vilt & Natur

Chefen nere efter firning vid Eriksberg Vilt & Natur

Vildsvin Eriksberg Vilt & Natur

Lunchen serverad inomhus vid Eriksberg Vilt & Natur

Utomhus jacuzzi med utsikt mot fälten vid Eriksberg Vilt & Natur