Vill du få ett mer effektivt arbetsteam och en trivsammare arbetsmiljö mellan dina anställda?
Följ med oss på en utbildningsdag för din personal, där vi både förenar friskvård och teamutveckling.

Utbildning i grupputveckling.
För att ett team skall bli effektivt och de anställda skall känna trygghet, måste varje grupp/team komma vidare och mogna i sin grupputveckling.
Härvid är det viktigt att de anställda får utbildning om hur ett team utvecklas och vilka verktyg som behövs för att man skall komma igenom de olika ”faserna” som en grupp genomgår.

Läs merhär.